Direct contact? 06 12 64 81 77

 √  Administratie & advies  √  Ruime ervaring   √  Regio Rijnmond
SMITS ADMINISTRATIE

Meer dan alleen plussen en minnen!

Smits Administratie

Home - Financiële administratie

Financiële administratie

Financiële administratie

Een goede financiële administratie is het fundament van uw onderneming. Zonder een actuele en goed georganiseerde boekhouding kunt u de onderneming niet leiden of de juiste keuzes maken. Uwadministratie zal ook moeten voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. Met onze totaal aanpak ontzorgen wij bij de financiële administratie van uw bedrijf.

Uw financiële administratie altijd actueel

We verzorgen de gehele financiële administratie van uw bedrijf. Zo kunt u zich volledig focussen op het ondernemen. Wij verwerken ieder kwartaal uw gegevens. Dit in tegenstelling tot andere kantoren die dit vaak maar één keer per jaar doen. Zodoende beschikt u bij ons altijd over actuele financiële gegevens van uw bedrijf. Wel zo handig als u wilt weten of u bepaalde beslissingen wel of niet kunt nemen.

Debiteuren en crediteuren administratie

Ieder kwartaal bezoeken wij uw bedrijf om de administratie op te halen en eventuele bijzonderheden met u te bespreken. Uw administratie, bankafschriften en in-en verkoopfacturen worden daarna direct door ons verwerkt in ons administratiesysteem. Ook de vaste journaalposten worden verwerkt, waardoor direct het bedrijfsresultaat over het kwartaal zichtbaar is. Uw kasboek en bankboek zijn altijd up to date. Uw ontvangt al snel daarna een tussentijdse rapportage die wij met u bespreken om verschillen tussen de kwartalen vast te stellen.

Verandering in wetgeving

Door onze jarenlange kennis en ervaring in het opstellen van de financiële administratie weten wij veel over alle branches en bijbehorende wet- en regelgeving. Deze zijn vaak onderhavig aan veranderingen en zijn bij ons bekend. Zo bent u er zeker van dat uw administratie naadloos aansluit bij alle veranderingen waar u mee te maken krijgt. Het kan ook voorkomen dat bepaalde wijzigingen verstrekkende gevolgen voor u heeft. In dat geval zullen wij samen met u de gevolgen van wijzigende regelgeving op een rij zetten en bekijken of en welke maatregelen u moet nemen om aan het wettelijk kader te voldoen.

Heldere rapportage

Wij maken gebruik van de professionele software van Exact Online. Deze genereert heldere en duidelijke rapportages. Eenvoudig en begrijpelijk. De software is altijd actueel en voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan uw administratie.

© Administratiekantoor Smits 2021